185...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นภาพชุดต่อเนื่องกัน สามภาพ หวังว่าคงจะเดาสถานที่ออกนะครับ นี่คือภาพแรก

 

 

183

ภาพที่สอง ภายในนั้น

184

และภาพสุดท้าย  ทายซิที่ไหนเอ่ย?

185

Go to top