วิดีโอแนะนำ ของเอ๊าเลยดอทคอม

 ff  เมื่อช่วงกลางเดือนค่อนไปปลายๆเดือนที่แล้ว ทีมงานเอ๊าเลย ได้มีโอกาสไปซ่อมระบบเว็บที่โดนไวรัสกินที่ประเทศรัสเซีย โดยอุปมาอุปมัยว่าต้นตอของไวรัสมาจากที่นี่ จึงอุปโลกน์เอาเอง เราถูกแท็กซี่สนามบินหลอกมาส่งที่แห่งหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน เดือดร้อนต้องโทรหาเพื่อนและบอกพิกัดแก่เขาไป ในระหว่างนั้นเราก็เลยชักภาพมาฝากซะเลย>>>จัตุรัสแดง

 

 

{youtube width="500"}uD6Auq16ZGo{/youtube}

   จัตุรัสแดงถือ เป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโคว์ รัสเซีย เพราะมาที่จัตุรัสแดงแห่งนี้ได้จะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง หรือจะเป็นโบสถ์วิหารต่าง ๆ  พูดถึงจัตุรัสแดง (red square)  ด้วยสถาปัตยกรรมรอบ ๆ จัตุรัสแดง ด้วยอาคารรอบ ๆ เป็นสีแดงเราจึงเรียกว่าจัตุรัสสีแดง สีแดงในทีนี่ชาวรัสเซียหมายถึงสิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงแห่งนี้เป็นลานกว้าง ซึ่งในสมัยก่อนจัตุรัสแดงแห่งนี้ถือว่าเป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติ ศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา และทางการเมือง และที่จัตุรัสแดงแห่งนี้ยังเคยเป็นที่รับฟังพระบรมราชโองการจากแท่นหินที่ เรียกว่า Lobnoye Mesto ของคริสตจักร เป็นที่สวยชดมนต์สาธารณะและที่ประหารนักโทษ ในสมัยก่อนอีกด้วย แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลกและยังใช้ใน การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างไม่ว่าจะเป็น วันขึ้นปีใหม่ วันชาติ วันแรงงานและวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย บริเวณโดยรอบจัตุรัสแดงยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อาทิ พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล Lobonye Mesto ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างเก่าแห่งของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเลนินซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศรัสเซีย มีรูปรอบจัตุรัสแดงมาฝากเพื่อน ๆ

red square

 

red square

 

red square

 

red square

 

red square

 

red square

ขอบคุณ เซอร์เก อมรากุเคนตอฟ(นามสมมุติ) เพื่อนชาวรัสเซียที่เราอุปโลกน์ขึ้นเช่นกัน

 

 

ที่มา : http://www.seeworldleisure.com/travel_information_detail.php?infordet=37

 

powered by social2s
รวมภาพสาวสวย จังหวัดเลย
Go to top