วัสดุก่อสร้าง

เปิดตัวสำนักงานใหม่ของ บริษัท 1577 ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ trylagina  ทางบริษัท 1577 ได้สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ซึ่งสำนักงานแห่งใหม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปทรงอาคารที่ทันสมัย ภายในอาคารมีการใช้เสาทรงกลมเป็นหลัก ผสมผสานรูปแบบที่ทันสมัยของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ในการก่อสร้างเสาทุกต้น บริษัท สิงห์ชัย จำกัด ได้เข้าร่วมในการก่อสร้างอาคารของ บริษัท 1577 ซึ่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ แบบหล่อเสาด้วยนวัตกรรมใหม่ อย่าง แบบหล่อท่อกระดาษ UD

Go to top