057 ติดๆกับร้านไลท์เฮ้าส์ จำหน่าย เอ๊ย1 บริการที่พักสำหรับเพศหญิงไม่น่าจะกำจัด เอ๊ย!จำกัดวัย โดยมากน่าจะเป็นนักศึกษาต่างท้องที่ เพราะตั้งอยู่ด้านข้างอาชีวะเลย

มีกฎระเบียบชัดเจน อยู่ที่ผู้อาศัยจะปฏิบัติตามเพื่อความมีระเบียบหรือไม่  อยู่ใจกลางเมือง สะดวกในการออกร่อน...หาอะไรรับประทานง่าย

058

059

057

 

 

Go to top