077 เข้มข้นเรื่องรสชาด มากเมนูอาหารภาคใต้ คุณภาพดีราคาสูง อยู่เลียบทางด่วนกุดป่อง ก่อนถึงการไฟฟ้าเลย

แวะมาเปลี่ยนรสชาดได้แล้ว

077
 
 
Go to top