บอกเล่าเก้าสิบ

จากการที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 นั้น ตอนนี้ ก็ดูเหมือนจะลุกลามขึ้นมาในประเทศโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้บ้างแล้ว ซึ่งในหลายๆสำนักข่าวก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อดังกล่าวไว้อย่างมากมาย

Go to top