บอกเล่าเก้าสิบ

กระดาษแข็งเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาหลายปี วัสดุกระดาษแข็งที่ผลิตในปัจจุบันนั้นมีไว้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ

Go to top