บอกเล่าเก้าสิบ

เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรบังคับในห้องเรียน ถึงไม่เพียงพอที่จะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของเราอยู่ในระดับที่ดีได้

Go to top