บอกเล่าเก้าสิบ

ใครที่ทำงานเป็นพนักงานขับรถของ บริษัทเช่ารถบัส  ก็คงพอจะเข้าใจว่าแค่ขับรถเป็นคงตอบโจทย์ทั้งหมดไม่ได้ ไหนจะเรื่องทักษะการขับขี่ เรื่องมารยาทบนท้องถนน แล้วยังมารยาทในรถที่ต้องมีกับผู้ประกอบการอีกอีก

Go to top