วิดีโอแนะนำ ของเอ๊าเลยดอทคอม

กฎหมายเบื้องต้น สำหรับผู้ทำธุรกิจนะคะ

กฏหมายกรณีนายจ้างอ้างว่า ลูกจ้างทุจริต

กรณีนี้ เหตุเกิดจากการที่ ผู้มีอำนาจอนุมัติ กล่าวอ้างว่า ผู้ตัดสินใจ กระทำการไปโดยผลประโยชน์ใดๆจากผู้ว่าจ้าง

ซึ่งเหตุนี้แท้จริง มาจากการ ผู้ตัดสินใจ ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลมาจาก ขั้นที่ 1 ซึ่งผู้ถ่ายทอดอ้างว่า ผู้อนุมัติ เป็นผู้แจ้งมาเช่นนั้น

โดนกรณีนี้ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ฟ้องศาลว่า ผู้ตัดสินสั่งจ้างทำของไปโดยพอการ โดยเป็นผู้ลงนามในเอกสารชื่อ เพื่อให้ ผู้รับจ้างทำของ กระทำการผลิตสินค้า

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ชัดเจนในเอกสารลงชื่อชื่อ ผู้อนุมัติ ซึ่งที่แท้จริง ผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นผู้ยอมรับแผนงานที่ ผู้ตัดสินใจ เสนอมาตามขั้นตอน ในสิทธิ์ที่ปฏิบัติ

งานไปตามตำแหน่ง หน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในองค์กร

กรณีนี้ ศาลสืบพยานพบว่า แท้ที่จริง ผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นผู้ติดต่อเจรจาสั่งซื้อ และ ตกลงยอมรับราคาในการว่าจ้างผลิตสินค้า และ ต่อรองการชำระเงินด้วยตนเองกับ

ผู้รับจ้างทำของ ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ โดย ผู้มีอำนาจอนุมัติ ยอมรับข้อมูลที่ ผู้ตัดสินใจ เสนอให้รับทราบ ตามขั้นตอนอย่างชัดเจน แม้จะไม่มีเอกสารใดๆ ที่ลงชื่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 ขององค์กร ยืนยัน แต่ศาลเห็นว่ามีพยานบุคคลที่มีน้ำหนัก อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์

ดังนั้น ผู้อนุมัติ การจ้างทำของ จึงเป็นเพียง ผู้ที่กระทำการไปตามคำสั่ง ของผู้มีอำนาจอนุมัติ ขององค์กรเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะทุจริต เพื่อนำผลประโยชน์ใดๆ เข้าตนเองทั้งสิ้น

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marketingandmediaproject&month=16-11-2016&group=1&gblog=4

powered by social2s
Go to top